Staniec, I. (2019). Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 220-233. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.18