Kata, R., & Chmiel, J. (2019). Rozwój sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 80-93. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.7