(1)
Wiśniewska, M. Wpływ Pandemii Koronawirusa (Covid-19) Na Zachowania inwestorów W świetle finansów Behawioralnych. PEFIM 2020, 111-122.