(1)
Śliwa, M.; Kłosowska, A. Zmiana Poziomu Kredytowania przedsiębiorstw W Polsce W Okresie Pandemii COVID-19. PEFIM 2020, 99-110.