(1)
ParliƄska, A. Wyzwania E-Learningu W Czasie Pandemii W Polsce. PEFIM 2020, 80-88.