(1)
Michalczuk, G.; Konarzewska, U. Inwestowanie społecznie Odpowiedzialne Jako Kierunek Rozwoju Rynku kapitałowego. PEFIM 2020, 43-57.