(1)
Garstka, M. Dostęp Do Informacji Finansowej W następstwie Zmian wielkości przedsiębiorstw Spowodowanych Kryzysem COVID-19. PEFIM 2020, 30-42.