(1)
Pokojski , Z. Partnerstwo W Otwartych Innowacjach, doświadczenia Rynku Rolnego. Studium Przypadku. PEFIM 2021, 53-67.