(1)
Davidenko, N.; Wasilewska, N. Zapewnienie r√≥wnowagi Finansowej przedsińôbiorstw Rolnych Na Ukrainie. PEFIM 2021, 40-52.