(1)
Ancyparowicz, G. Finansowe I społeczne Aspekty Prywatyzacji oszczędności Emerytalnych. PEFIM 2021, 5-21.