(1)
Ganc, M.; Wasilewski, M. Metodyka Rozliczania I Kalkulacji kosztów W spółdzielni Mleczarskiej. PEFIM 2021, 98-110.