(1)
Karpacz, J.; Pisarska, A. Wyniki Funkcjonowania Uczelni Publicznych: Ustalenie Zestawu wskaźników zapewniających Wiarygodną Informację zarządczą W Oparciu O Dane pochodzące Ze Sprawozdań Jednostki. PEFIM 2021, 66-83.