(1)
Łukaszewska, K.; Małecka-Ziembińska, E. Analiza SWOT Innovation Box Jako Podatkowego Instrumentu Wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw W Polsce. PEFIM 2021, 54-65.