(1)
Kasprzyk, B.; Leszczyńska, M. Zmiany W Zakresie dochodów I wydatków Polskich Gospodarstw Domowych Oraz Ich Relacje Regionalne. PEFIM 2021, 40-53.