(1)
Garstka, M. Powiązania między Sprawozdaniem Finansowym a Sprawozdaniem Z działalności. PEFIM 2021, 19-28.