(1)
Filip, P. Zmiany W Substytucji Kredytu Bankowego I Dotacji UE W Polskich przedsińôbiorstwach. PEFIM 2021, 5-18.