(1)
Wiśniewska, M. Znaczenie rozwiązań Opartych Na Technologii Blockchain w biznesie. PEFIM 2020, 266-278.