(1)
Toktaş, Y. Analiza Przestrzenna Relacji między Przypadkami Covid-19 a Globalizacją W Europie. PEFIM 2020, 255-265.