(1)
Nowak, A.; Wójcik, E. Analiza Substytucji Pracy Ludzkiej kapitałem W Towarowych Gospodarstwach Rolnych W Pierwszych Latach członkostwa Polski W UE. PEFIM 2012, 505-517.