(1)
Szwacka-Mokrzycka, J. Znaczenie Wsparcia Unijnego W Pobudzaniu Rozwoju Gmin. PEFIM 2012, 453-461.