(1)
Rykowska, J.; Sawicka, J. Aktywność Zawodowa Kobiet Wiejskich – Perspektywa Unijnej Polityki równości Szans. PEFIM 2012, 402-411.