(1)
Kapusta, F. Polska Wieś Na Drodze zrównoważonego Rozwoju. PEFIM 2012, 228-240.