(1)
Babuchowska, K.; Marks-Bielska, R. Unowocześnianie Gospodarstw Rolnych Z województwa warmińsko-Mazurskiego W Ramach PROW 2007-2013. PEFIM 2012, 36-46.