(1)
Waśkowski, Z. Wykorzystanie Teorii Interesariuszy W Procesie kształtowania Strategii Marketingowej Organizacji Sportowych. PEFIM 2015, 157-170.