(1)
Pudełkiewicz, E. Refleksje wokół Koncepcji Marketingu W Agrobiznesie. PEFIM 2011, 115-130.