(1)
Kata, R. Rola Instytucji Finansowych We Wsparciu przekształceń Rolnictwa O Rozdrobnionej Strukturze Gospodarstw. PEFIM 2009, 307-318.