(1)
Łozowski, M.; Obstawski, Z. Wsparcie Publiczne Dla Ubezpieczeń W Rolnictwie. PEFIM 2009, 197-211.