(1)
Kowalska, I. Dylematy Systemu Finansowania Polityki Edukacyjnej państwa W kontekście I I II Okresu Programowania UE. PEFIM 2009, 83-93.