(1)
Sadłowski, A. Skutki Stosowania płatności Redystrybucyjnej W zależności Od Wariantu wdrożeniowego Na przykładzie Polski. PEFIM 2019, 170-183.