(1)
Zrałek, J. Kim Jest zrównoważony Konsument? W Poszukiwaniu Nowej Koncepcji człowieka W zrównoważonej Gospodarce. PEFIM 2017, 213-222.