(1)
Witek-Hajduk, M.; Mazur, J.; Sznajder, A.; Targański, B.; Zaborek, P. Cechy Domen Internetowych Polskich Marek Eksportowych a Specyfika branży. PEFIM 2017, 189-199.