(1)
Rudawska, E.; Bloch, M. Komunikacja Marketingowa W Procesie współpracy międzysektorowej Organizacji pozarządowej. PEFIM 2017, 133-144.