(1)
Pizło, W.; Mazurkiewicz-Pizło, A. Styl życia– Jako Egzemplifikacja Zmian Zachowań Konsumpcyjnych Polaków. PEFIM 2017, 104-117.