(1)
Karaszkiewicz, B.; Staniec, I. Testowanie występowania „efektu stycznia” Na Podstawie Indeksu sWiG80 . PEFIM 2017, 73-82.