(1)
Jegorow, D. Źródła Finansowania projektów Europejskich W Wymiarze transferów Finansowych Polska – Unia Europejska. PEFIM 2017, 63-72.