(1)
Augustyn, A.; Florek, M.; Hereźniak, M. W Poszukiwaniu Wiarygodnych Metod Pomiaru skuteczności Budowania Marek Miast. PEFIM 2017, 25-45.