(1)
Adamowicz, M.; Adamowicz, T.; Miklaszewska, W. Światowy Kryzys Finansowy I działania Naprawcze Wobec Gospodarki Polskiej. PEFIM 2017, 5-24.