(1)
Kowalska, I.; Jurewicz, D.; Legutko, M. Skutki Finansowe władztwa Podatkowego Gmin. PEFIM 2019, 118-131.