(1)
Kata, R.; Chmiel, J. Rozwój Sektora Bankowego W Krajach Europy Środkowo-Wschodniej. PEFIM 2019, 80-93.