[1]
Wiśniewska, M. 2020. Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 27(76) (cze. 2020), 111-122. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.10.