[1]
Misztal, P. i Łupiński, M. 2020. Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 27(76) (cze. 2020), 68-79. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.6.