[1]
Michalczuk, G. i Konarzewska, U. 2020. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako kierunek rozwoju rynku kapitałowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 27(76) (cze. 2020), 43-57. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.4.