[1]
Garstka, M. 2020. Dostęp do informacji finansowej w następstwie zmian wielkości przedsiębiorstw spowodowanych kryzysem COVID-19. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 27(76) (cze. 2020), 30-42. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.3.