[1]
Cyburt, A. 2020. Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 27(76) (cze. 2020), 5-17. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.1.