[1]
Wigier, M. i Podstawka, M. 2021. Pomiar efektywności pomocy publicznej dla gospodarstwach rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 26(75) (grudz. 2021), 68-78. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.13.