[1]
Pokojski , Z. 2021. Partnerstwo w otwartych innowacjach, doświadczenia rynku rolnego. Studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 26(75) (grudz. 2021), 53-67. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.12.