[1]
Davidenko, N. i Wasilewska, N. 2021. Zapewnienie r√≥wnowagi finansowej przedsińôbiorstw rolnych na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 26(75) (grudz. 2021), 40-52. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.11.