[1]
Buszko, A. 2021. Czy szara strefa rzutuje na poziom Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych? Przypadek Polski i polskich regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 26(75) (grudz. 2021), 22-39. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.10.