[1]
Ganc, M. i Wasilewski, M. 2021. Metodyka rozliczania i kalkulacji kosztów w spółdzielni mleczarskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 25(74) (cze. 2021), 98-110. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.8.