[1]
Łukaszewska, K. i Małecka-Ziembińska, E. 2021. Analiza SWOT innovation box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 25(74) (cze. 2021), 54-65. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.5.